Skip to content

BELEXPO IS OP ZOEK NAAR EEN PROJECT MANAGER (M/V /X)

Wie hebben we nodig?

 

BelExpo zoekt een ervaren project manager voor Expo 2025 Osaka, de eerstvolgende wereldtentoonstelling. BelExpo, of het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA) opgericht in april 2017 binnen de FOD Economie.

 

Wie zijn we?

BelExpo voert met een klein team grote projecten uit. We coördineren de deelname van België aan internationale expo's en wereldtentoonstellingen. Elke tentoonstelling vergt maanden of zelfs jaren voorbereiding, en dus is de functie heel afwisselend. Geen enkele dag lijkt op de vorige of de volgende.

In april 2025 zal een volledig nieuw ontworpen en gebouwd Belgisch paviljoen de deuren openen voor Expo 2025 Osaka in Japan. Daar zal alles in het teken staan van 'Saving Lives'.

Om het kleine team te ondersteunen met concrete expertise in zulke internationale publieksevenementen, zijn we op zoek naar een ervaren project manager met een achtergrond in de event-of museale sector met bovendien een stevige financiële kennis.

In een notendop: het gaat om een boeiende job die je in contact brengt met veel mensen en die je een tastbare boodschap laat overbrengen.


Kers(en) op de taart: je krijgt 31 vrije dagen per jaar, mag tot drie dagen per week telewerken en kan terecht in een makkelijk bereikbaar kantoor in Brussel, vlakbij het Noordstation en het metro/tramstation Rogier.


Ontdek hieronder alle facetten van de job en solliciteer ten laatste op 7 september 2023.

 

INHOUD VAN DE FUNCTIE

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling en organisatie van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka, op basis van de richtlijnen en de visie zoals bepaald door het beheerscomité van BelExpo.
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het Technisch comité Expo 2025 Osaka waarvan de commissaris-generaal en de adjunct commissaris-generaal respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter zijn.
 • Je onderhoudt in het kader van Expo 2025 Osaka uitstekende relaties met internationale en regionale stakeholders in de internationale Denk daarbij aan overheidsinstellingen, alsook instanties zoals de Regie der Gebouwen, ambassades en regionale agentschappen (AWEX, FIT & HUB).
 • Je werkt actief mee aan het budgettair, administratief en personeelsbeheer van het Belgisch paviljoen voor Expo 2025 Osaka.
 • Je geeft, vanuit het project voor Expo 2025 Osaka, de Commissaris-generaal en het beheerscomité onder meer de nodige input voor:
  • het opstellen van het financieel plan op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven voor Expo 2025 Osaka;
  • het opstellen van het jaarlijkse investeringsprogramma, onder meer op basis van het financieel meerjarenplan, alsook de (tussentijdse) opvolging daarvan;
  • het opstellen van een jaarlijkse begroting voor het begin van het begrotingsjaar en, indien nodig, het aanpassen van die begroting in de loop van het begrotingsjaar;
  • de afsluiting van de rekeningen van het afgelopen begrotingsjaar;
  • het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten en de financiële ontwikkelingen
 • Je ondersteunt de Commissaris-generaal wat betreft het algemene personeelsbeleid van het Belgisch paviljoen voor Expo 2025 Osaka, met name de vaststelling van de procedures voor aanwerving en selectie en de vergoeding van de prestaties en kosten van de personeelsleden.
 • Je ondersteunt de dienst voor de inhoudelijke oriëntatie, uitwerking en organisatie van de Belgische deelname aan de Expo 2025 Osaka.
 • Je ondersteunt de commissaris-generaal bij de ontwikkeling van een visie, strategie en Je doet daarbij beroep op je eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.

PROFIEL

 • Je hebt een goede kennis van de principes inzake overheidsopdrachten.
 • Je weet hoe je een langetermijnbegroting moet opstellen en bijhouden, alsook hoe je de dagelijkse administratie en het personeel moet beheren.
 • Je bent vertrouwd met de moderne informatie- en communicatiemiddelen. 
 • Je communiceert vlot met verschillende doelgroepen.
 • Je bent zich bewust van het voorbeeldgedrag, conform de Belgische waarden en cultuur, dat van je verwacht wordt.
 • Je kiest voor duurzame oplossingen wanneer interne of externe uitdagingen zich stellen.
 • Je bent in staat een duidelijke en precieze visie voor de functie te ontwikkelen. 
 • Je beschikt over aantoonbare taalvaardigheid in het Engels, het Nederlands en het Frans. 

TROEVEN

 • Je hebt een globale visie op de Aziatische wereld en bent in staat daarin de troeven van België en zijn entiteiten te belichten.
 • Je bent idealiter vertrouwd met de werking en de activiteiten van het BIE.
 • Je bent vertrouwd met de politieke en administratieve structuur van België en zijn beleidsdoelstellingen in het buitenland.
 • Je hebt idealiter managementkennis over de hedendaagse belevingssector. 
 • Je hebt idealiter goede kennis van huidige inzichten en uitdagingen wat betreft (internationale) bezoekersstromen, bezoekersmanagement en de zogenaamde visitor journey. 
 • Je hebt professionele ervaring in het buitenland, bij voorkeur in een niet-Westerse cultuur. 

OPLEIDINGSNIVEAU

 • Je bent ten minste in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat/master) van universitair onderwijs.

WIJ BIEDEN

 
Voltijdse betrekking - duur van het contract

 Een contract van bepaalde duur in voltijdse betrekking. Het contract loopt tot 31 maart 2026 (ongeveer 6 maanden na het einde van Expo 2025 Osaka).

Je wordt voor bepaalde duur aangeworven in loonschaal A3 (adviseur).

Bezoldiging

 Minimum startloon: 64.756,76 euro (bruto jaarloon, aangepast aan de huidige index, wettelijke toelagen niet inbegrepen).

Voordelen
 • telewerk tot 3 dagen/week
 • je kan een tweetaligheidstoelage aanvragen
 • tussenkomst in de hospitalisatieverzekering vanaf 2024
 • gratis gebruik van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • gebruik van een smartphone van de dienst met data-abonnement
 • je kan een vergoeding aanvragen voor je woon-werkverplaatsingen met de fiets
 • makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen, dankzij de Fed+-kaart
 • bedrijfsrestaurant met democratische prijzen
 • flexibele werkuren binnen de 38-uren werkweek
 • 31 verlofdagen per jaar

Meer weten over de functie of de selectieprocedure?

 

Renaat Schrooten - Directeur-generaal Algemene Directie voor Economische Analyses en Internationale Economie en Tijdelijk verantwoordelijke voor Expo 2025 Osaka

Belgisch Commissariaat-generaal voor Internationale Tentoonstellingen
Tel.: 02 277 72 45

E-mail : renaat.schrooten@economie.fgov.be

 

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 1. Vereist diploma vereist op de uiterste datum van inschrijving:
 • Je bent ten minste in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat/master) van universitair onderwijs.
 1. Ervaring
 • Je hebt ten minste 6 jaar relevante beroepservaring waarvan:
  • ten minste 4 jaar in een leidinggevende functie waarin u verantwoordelijk was voor ten minste l van deze domeinen: personeelsbeheer, strategie of financieel beheer van een instelling (privaat of publiek);
   EN
  • ten minste 2 jaar ervaring in een coördinerende rol voor een internationaal publieksevenement (ontwikkeling en uitvoering van internationale evenementen voor groot publiek).
Om je kandidaat te stellen: bezorg ons voor de uiterste inschrijvingsdatum een gedetailleerd curriculum vitae afleveren waarin vereiste diploma's en de relevante beroepservaring aangetoond worden.

Selectieprocedure

 

 SELECTIEPROEVEN

 • Stap 1: Cv-screening

Enkel cv's gekoppeld aan het gevraagde diploma en de vereiste ervaring komen voor stap 2 in aanmerking. De eerste stap staat gepland midden september 2023. 

 • Stap 2: praktische case (1 uur) + gesprek (1 uur)

In het gesprek wordt nagegaan of je technische vaardigheden en je gedragscompetenties aan de functie-eisen voldoen. Er wordt ook gepeild naar je motivatie, je interesses en je voeling met het vakgebied.

Vóór de mondelinge proef moet je een case analyseren. Je krijgt de nodige tijd om die case voor te bereiden. Het is een van de topics die tijdens het gesprek worden aangekaart.

Je cv en motivatiebrief fungeren als bijkomende bron van informatie tijdens het gesprek. Die proef staat gepland rond midden september 2023.

 

En na de selectieprocedure?

 
Werd jij gekozen?

De lijst met geselecteerde kandidaten zal bestaan uit de sollicitanten die het best aan de functiebeschrijving en het competentieprofiel beantwoorden.

Feedback

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kan je binnen 2 maanden schriftelijke feedback opvragen via het adres belexpo@economie.fgov.be.

Solliciteren

Je kan je kandidaat stellen tot 7 september 2023 om 23u59.

Stel je kandidaat via een mail naar belexpo@economie.fgov.be.

Stop bij je cv een motivatiebrief en een kopie van je diploma('s) of van het attest van je diploma(s).

FullSizeRender-4