Skip to content

Voorgaande expo's

België heeft een jarenlange traditie wat betreft de deelname aan internationale tentoonstellingen, zowel wereldtentoonstellingen als internationale horticulturele en gespecialiseerde tentoonstellingen. België mocht in de geschiedenis ook al enkele keren host zijn van een wereldtentoonstelling. Lees er hier alles over.

België op de expo's

Reis door de tijd

De deelname aan internationale tentoonstellingen zoals Expo 2025 Osaka helpt België bij het uitbouwen van zijn reputatie, alsook de reputatie van de verschillende regio’s en gewesten. Een Belgisch paviljoen of een Belgische tuin is een extensie van België in het buitenland en heeft als doel belangstelling voor België op te wekken, om op die manier bezoekers en investeerders naar België te lokken.

Tot de meest recente succesverhalen van BelExpo kunnen Expo 2020 Dubai en Floriade 2022 Almere gerekend worden. België mocht in de geschiedenis ook al enkele keren host zijn van een wereldtentoonstelling. Expo 1958 is daar het bekendste voorbeeld van. In het kader van die tentoonstellingen bouwt BelExpo Belgische paviljoenen en tuinen en vertegenwoordigt BelExpo de federale en regionale overheden en instanties op een internationaal front.

België op de expo's

Expo 1851 London

De allereerste wereldtentoonstelling vond plaats in Londen in 1851. De wereldtentoonstelling staat gekend als "The Exhibition of the Works of Industry of All Nations". De Expo vond plaats terwijl de Industriële Revolutie in volle gang was.

Er waren 25 deelnemende landen aanwezig op Expo 1851. Prince Albert en Sir Henry Cole worden de mastermind achter de volledige organisatie genoemd. Prince Albert, prins-gemaal, was getrouwd met Queen Victoria.

De eerste wereldtentoonstelling was te bezoeken in Crystal Palace, gelegen in Hyde Park. België was daar ook aanwezig en kreeg voor de expo een eigen sectie.

In de Belgische sectie stonden verschillende standbeelden. Een van die standbeelden was van Godfrey de Bouillon gemaakt door Eugène Simonis. Dat standbeeld is tegenwoordig terug te vinden op het Place Royale in Brussel. Ook het standbeeld 'Le Lion Amoreux' van G. Geefs was terug te vinden in de Belgische sectie.

België stelde op Expo 1851 zijn kennis in de textielsector tentoon. Zo waren er verschillende koninklijke fabrieken die tapijten, doeken en stoffen produceerden, gerepresenteerd op de expo. De textielindustrie in België boomde op dat moment. België stond niet enkel gekend voor de prachtige ontwerpen, maar ook voor de innovatieve technieken en materialen die er in het land gebruikt werden.

Daarnaast kon er in de Belgische sectie in Crystal Palace ook bijgeleerd worden over de vervaardiging van kant. België heeft een eeuwenoude reputatie wat betreft de productie van dat soort stoffen.

© Historic England Archive.
alexandre-bury-BmEyv-Njl-g-unsplash

België op de expo's

Expo 1897 Brussels

Expo 1897 Brussels vond plaats van 10 mei tot 8 november onder het thema 'Modern Life'. Het Jubelpark bleek de ideale locatie te zijn voor zo'n wereldtentoonstelling. In 1875 werd het militaire oefenterrein dat zich op die locatie bevond vervangen door een indrukwekkend park.

In 1897 huisde het Jubelpark 26 landen en naties, alsook de Belgische provincies en verschillende thematische galerijen. Die galerijen toonden de laatste innovaties van het moment, zoals boilers, ventilatiesystemen en meer. Andere galerijen werden dan weer gewijd aan sociale economie en hygiëne.

De grootste Belgische steden werden ook allemaal vertegenwoordigd met een eigen paviljoen. Het Brusselse paviljoen was volledig in Gotische stijl gemaakt en bevatte replica's van Manneken Pis, le Cracheur en les Trois Pucelles.

De Belgische moderniteit werd werkelijk in de kijker gezet. De wereldtentoonstelling was daarom ook een echte mijlpaal voor de Art Nouveau beweging. De poster voor de expo is ook volledig in art nouveau stijl ontworpen.

Victor Horta bouwde voor de expo de 'Temple of Human Passions' of het Horta-Lambeaux Pavilion. Het paviljoen was het eerste gebouwd dat de architect heeft laten uitvoeren. De architect zou daarna een echte pionier worden in de beweging. Het paviljoen is het enige bouwwerk dat voor de expo gebouwd werd, dat nog in het Jubelpark staat tegenwoordig.

Tijdens de expo werd de nieuwe kunstvorm werkelijk in de verf gezet. Dankzij Expo 1897 Brussels verspreidde de kunstvorm zich over heel de wereld, met zo'n 6 miljoen bezoekers. De expo zorgde ook voor een sterke vooruitgang in spoor- en wegeninfrastructuur.

België op de expo's

Expo 1905 Liege

Expo 1905 Liege vond plaats op hetzelfde moment als de 75ste verjaardag van de onafhankelijkheid van België.

De expo legde een focus op de prestaties van Belgische wetenschappers, dokters en ingenieurs. De exposite was gelegen in het Vennes gebied van Luik. Daar werden voor de expo nieuwe bruggen en straten aangelegd. Een voorbeeld daarvan is de Fragnée brug, die tegenwoordig nog steeds een overgang biedt over de Maas.

Palais des beaux-arts werd ook voor de expo gebouwd in het Parc de la Boverie. Dat gebouw doet nog steeds dienst als museum in de stad Luik.

Voor de expo werden er ook een heel aantal huizen gebouwd in 'Waalse stijl'. Ook de kathedraal Notre-Dame-et-Saint-Lambert de Liège werd nagebouwd op het expoterrein, naast 80 paviljoenen. Voor die tijd was het een van de grootste wereldtentoonstellingen die reeds georganiseerd was. Enkel in Frankrijk en de Verenigde Staten pakten de organisatie al eerder zo groots aan.

Opvallend aan deze expo: er werd veel moeite gedaan om internationale bezoekers aan te trekken. Er was veel aandacht vanuit Frankrijk voor de expo, maar Expo 1905 mocht ook een heel aantal buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders verwelkomen, zij zakten zelfs af naar Luik vanuit Rusland, Perzië en Japan.

anne-falkenberg-FEA0F4xqEnk-unsplash
muha-ajjan-rCUpBINaCME-unsplash

België op de expo's

Expo 1910 Brussels

In het begin van de 20ste eeuw verwierf België internationale erkenning dankzij zijn industriële ontwikkeling en het succes van de expo's in het verleden. België wilde die positie versterken aan de hand van Expo 1910 Brussels en wilde zich positioneren als strategisch kruispunt tussen Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De expo legde een grote focus op de kolonisatie, gezien de expo plaatsvond tijdens het hoogtepunt van de kolonisatieperiode. Dat was sterk zichtbaar door de aanwezige paviljoenen. Bezoekers konden een bezoek brengen aan het Algerijnse, Indochinese, Malagassische of Tunesische paviljoen.

Het expoterrein bevond zich op het Solbosch Plateau. Op dat plateau is tegenwoordig de campus van de Vrije Universiteit Brussel te vinden, die zich daar reeds vestigen sinds 1920. Op andere plaatsen in de Brusselse omgeving werden ook specifieke secties ingericht, zoals de sectie van schone kunsten in het Jubelpark en een sectie gewijd aan de kolonisatie in Tervuren. Het museum in Tervuren werd gebouwd voor de voorgaande wereldtentoonstelling in Brussel, Expo 1897.

Ook deze expo was een enorme bijdragen voor de territoriale uitbreiding en urbanisatie van de stad Brussel. Brussels Kermess was het hoogtepunt van de expo voor vele bezoekers. De expo huisde vele congressen voor experts. Die congressen behandelden onderwerpen van tuinbouw tot internationale associaties en tropische astronomie of intellectueel eigendom.

Expo 1910 Brussels verliep niet zonder slag of stoot. Op 14 augustus 1910 brak er brand uit, waardoor de Brussels Kermess, de Engelse sectie en een gedeelte van de Franse sectie beschadigd werden.

België op de expo's

Expo 1913 Ghent

Expo 1913 Ghent vond plaats in Sint-Pieters-Aalst in Gent. Daar bevindt zich tegenwoordig onder andere het Citadelpark en het Miljoenenkwartier.

In 1899 organiseerde Gent reeds een provinciale tentoonstelling. Die tentoonstelling was zo'n groot succes, dat de stad Gent besliste zich kandidaat te stellen voor de wereldtentoonstelling in 1913.

De exposite omvatte een grotere oppervlakte dan eender welke andere wereldtentoonstelling die reeds plaatsvond in België. Het deelnemersaantal telde de grootste Europese naties, de Verenigde Staten, Canada, Argentinië en Perzië die allemaal deelnamen met hun eigen paviljoenen. Andere landen werden ondergebracht in de International Hall. Wat betreft deelnemersaantal was de expo ook een immens succes.

Expo 1913 Ghent creëerde een kans voor de stad Gent om het stadscentrum en vooral de Graslei te renoveren. Het station van Gent-Sint-Pieters werd eveneens voor de expo gebouwd.

De sectie van het 'Oude Vlaanderen' was een van de meest bezochte secties van de hele expo. In die sectie werd het verschil tussen het verleden en het heden heel duidelijk weergegeven.

Expo 1913 Ghent was de laatste grote expo in Europa voor de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog. Helaas werden heel wat bouwwerken die voor de expo gebouwd waren, verwoest tijdens de oorlog.

dim-hou-Bia1VUZhZlc-unsplash
muzammil-soorma-ayV1mD3HGyg-unsplash

België op de expo's

Expo 1933 Chicago

In 1933 vond de wereldtentoonstelling plaats in Chicago, Illinois in de Verenigde Staten. Chicago kende in de jaren '20 van de vorige eeuw heel wat criminaliteit. De stad werd geplaagd door de maffia. De turbulente situatie motiveerde de stad om de wereldtentoonstelling te organiseren, in de hoop hun imago zo op te krikken, zowel lokaal als internationaal.

De exposite nam heel wat gebied in Burnham Park in, aan Lake Michigan. De wereldtentoonstelling kende het motto "A Century of Progress". Opvallend: dit was niet de eerste keer dat Chicago een wereldtentoonstelling mocht hosten. Expo 1933 Chicago kwam er 40 jaar na Expo 1893 Chicago. Toen stond de expo volledig in thema van de 400ste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Christopher Columbus.

Slechts 19 landen konden deelnemen aan de expo, omwille van de crash van de Amerikaanse aandelenmarkt op 28 October 1929, ook wel gekend als "Black Tuesday". België was één van die 19 landen.

België bouwde een "Belgian Village" op Expo 1933 Chicago. De Belgian village was een weerspiegeling van België. In het Belgische dorp stonden de Oostendse Poort, de Sint-Niklaas van Antwerpen, de middeleeuwse poorten van de stad Brugge, typische huizen met hoge puntgevels...

Bezoekers waanden zich er in België, ze konden wandelen over geplaveide straten, ze zagen witte ganzen, oude molens, een oude smid... Ook de bekende Belgische veters werden gemaakt in het Belgische dorp.

Elke middag en avond werden er optredens georganiseerd waar er volksdansen opgevoerd werden door boerenmeisjes in typische oud-Vlaamse klederdracht.

België op de expo's

Expo 1935 Brussels

De allereerste wereldtentoonstelling onder toezicht van het Bureau International des Expositions (BIE) werd georganiseerd in Brussel tussen 27 april en 3 november 1935. De expo stond in thema van "Transport" en vierde het 100-jarig bestaan van de eerste spoorlijn op het Europese vasteland, namelijk die tussen Brussel en Mechelen.

Er werd afgesproken dat zowel Antwerpen als Luik eeuwfeestmanifestaties mochten organiseren, terwijl Brussel effectief als gastheer zou optreden. In een context van economische crisis zorgde het project voor optimisme en werkgelegenheid.

Het Jubileumstadion (nu bekend als het Koning Boudewijnstadion), dat op 23 augustus 1930 werd geopend, was het eerste bouwwerk dat werd gebouwd in de nieuwe wijk, bekend als het Heizelplateau.

De tentoonstellingspaleizen en vooral de Halle Centrale waren de meest herkenbare symbolen van de Expo en toonden de nieuwste technieken op het gebied van ontwerp en constructie. De Halle Centrale was gewijd aan Transport, het thema van de Expo, met op de gevel vier standbeelden die een eerbetoon waren aan de zeilvaart, het paardentransport, de stoomkracht en de luchtvaart.

In economisch moeilijke tijden was de ontwikkeling van het Heizelplateau en zijn infrastructuur een gedurfd project dat werkgelegenheid creëerde en een belangrijk nieuw tentoonstellingscomplex opleverde. Expo 1935 speelde een belangrijke rol in de stadsuitbreiding van Brussel en maakte de weg vrij voor de ontwikkeling van Laken en wat later de locatie van de wereldtentoonstelling van 1958 zou worden.

"België wilde een bezorgde wereld een plek bieden om zich te oriënteren."

alexandre-bury-ja_rZVoj5I4-unsplash
adrien-PKc6LEsezSA-unsplash

België op de expo's

Expo 1937 Paris

Expo 1937 Paris centreerde zich rond het thema 'Arts and Techniques in Modern Life'. Het expoterrein spreidde veel breder uit dan voorzien. Het omvatte uiteindelijk de Trocadéro, de Champ de Mars en de kades van de Seine tussen de bruggen van Alma en Passy.

De expo vond plaats in een crisis context. De wereldtentoonstelling ondervond veel vertragingen omwille van veranderingen in leiderschap en de locatie, maar ook overstromingen en stakingen. Ook de maatschappelijke onrustigheid vond een plaats op Expo 1937 Paris, dankzij de aanhoudende economische crisis, de politieke onrust en de internationale spanningen, kenmerkend voor de periode.

Uiteindelijk namen er toch 44 landen deel aan Expo 1937, waaronder België. Het Belgisch paviljoen bestond eigenlijk uit drie paviljoenen. Het officiële paviljoen stelde marmer en wandtapijten tentoon. Die wandtapijten volgden een religieus thema en waren een spiegeling van de Belgische 'Ommegang' die in veel steden georganiseerd werden. Er was ook een eerbetoon of een hymne aanwezig voor de arbeiders in België, het "Monument au Travail" van de "copères". De inwoners van Dinant droegen die naam.

Naast het officiële paviljoen, had België ook een wintertuin waarin de Belgische bloemsierkunst tentoongesteld werd. Ten slotte was er ook een toeristische galerie. Daarin waren de semi-luxe producten te vinden.

België op de expo's

Expo 1939 New York

Het expoterrein bevond zich in Queens, waar voorheen de vuilnisbelt te vinden was. Dankzij de expo kon het land bruikbaar gemaakt worden voor andere doeleinden. In een maatschappelijke context van economische crisis, werd Expo 1939 in New York georganiseerd, na het succes van Expo 1933 Chicago, in de hoop de slechte herinneringen aan de economische crisis uit te wissen.

De expo was lovend over een wereld van kapitalisme, consumentisme en democratie, maar het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog drukte toch een stempel op de wereldtentoonstelling. Het conflict kreeg een prominente plaats op de expo. Het publiek werd geïnformeerd over het ontwikkelingen in Europa. Het publiek zag Expo 1939 New York als een groot succes, meer dan 45 miljoen mensen zakten af naar de expo. Dat was echter niet genoeg om de kosten te kunnen terugverdienen.

De expo vond plaats op de 150ste verjaardag van de overheid van George Washington en de nieuwe grondwet, maar de focus lag vooral op de toekomst met het thema 'The World of Tomorrow'. De positieve impact van technologieën werden het middelpunt van de expo.

Op 16 november 1936 nodigde president Roosevelt landen uit de hele wereld uit om deel te nemen aan het evenement; 58 landen reageerden bevestigend, waaronder België. Het Belgische paviljoen op Expo 1939 staat gekend als Bells for Peace of het Belgian Friendship Pavilion. Het gebouw werd ontworpen door architect Henry Van de Velde. Het paviljoen is herbestemd door de Virginia Union University in Richmond, Virginia. Het gebouw wordt nog steeds gebruikt door de school voor basketbalwedstrijden.

Belgisch paviljoen stond in het teken van het eren van het verleden en het verzekeren van de toekomst.

Opmerkelijk aan deze expo: de bedrijfspaviljoenen werden prominenter geplaatst dan de nationale paviljoenen. De organisatoren geloofden namelijk dat kapitalisme bevorderender was dan nationalisme.

robert-bye-WTPp4wgourk-unsplash
selina-bubendorfer-XcpOD3_vVT0-unsplash

België op de expo's

Expo 1939 Liege

De Belgische stad Luik organiseerde in 1939 een Special Expo om de voltooiing van het 122 km lange Albertkanaal te vieren. De werken aan het Albertkanaal namen 10 jaar in beslag, dus een viering was zeker op zijn plaats. De expo stond gekend als hét startpunt van de ontwikkeling van het Waalse Gewest. Het thema van de expo spreekt voor zich: 'Waterbeheer'.

Het doel van de expo was het belang van water benadrukken als instrument voor energievoorziening, ontwikkeling en onderlinge samenwerking. De expo werd ontwikkeld aan de oevers van de Maas.

De site werd internationaal geprezen als 'organised grandeur'. Bij de ontwikkeling van de exposite was urbanisme de kern. Alle gebouwen werden gebouwd rekening houdend met technische, sociale en culturele aspecten.

Acht landen hadden een paviljoen op de Expo: Duitsland, Egypte, Frankrijk, Luxemburg, Noorwegen, Nederland en Zweden. De Franse en Duitse paviljoens waren de twee meest prominente internationale paviljoens, die tegenover elkaar stonden als weerspiegeling van de politieke spanningen van die tijd.

De Expo zou aanvankelijk tot november 1939 lopen, maar sloot haar deuren op 2 september als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Europa. Ondanks het trieste einde werd een groot deel van het expoterrein later omgevormd tot een gebied met sociale woningen voor de stad, bekend als Droixhe.

België op de expo's

Expo 1949 Port-au-Prince

Expo 1949 Port-au-Prince kreeg het thema 'The Festival of Peace'. De expo bood de Haïtiaanse regering, onder leiding van Dumarsais Estimé, de gelegenheid om internationale aandacht te trekken voor Haïti en de toeristische sector te ontwikkelen.

De expo vierde de 200ste verjaardag van de stichting van Port-au-Prince. Het was een kans om de stad te moderniseren en het gebied rond de Baai van Gonave te herontwikkelen. Daarom voerde de regering van Haïti grote communicatiecampagnes in de Verenigde Staten en in Latijns-Amerika, in de hoop veel interesse voor de wereldtentoonstelling op te wekken.

De expo mocht uiteindelijk 250.000 bezoekers verwelkomen. Er werden heel wat nieuwe hotels gebouwd om toeristen te kunnen herbergen. Daarnaast werd er in de stad ook een 'grote schoonmaak' gehouden en werd het sanitair beter uitgebouwd.

De verschillende paviljoenen van het postkantoor, het toeristenbureau, de lichtgevende fontein en het groene theater werden omgebouwd tot officiële regeringsgebouwen, omringd door palmbomen en moderne gebouwen, waaronder het centrale park en de botanische tuin. Het Belgische paviljoen was zo een van die paviljoenen.

robin-canfield-CkCV7vTmmz4-unsplash

België op de expo's

Expo 1958

De wereldtentoonstelling Expo 1958 vond plaats in de Belgische hoofdstad Brussel van 17 april tot 19 oktober 1958. Het expoterrein was en is nog steeds terug te vinden op de Heizel.

Het thema van die beroemde wereldtentoonstelling was "De wereld naar menselijke maat bouwen". Het expoterrein nam zo'n 200 hectare in beslag. De expo kreeg meer dan 42 miljoen bezoekers over de vloer en mocht 44 deelnemende landen en organisaties verwelkomen.

België stelde zich kandidaat als gastland voor de expo op 7 mei 1948 en werd verkozen in november 1953. Daarbij volgende Brussel de voorgaande wereldtentoonstelling Port-au-Prince Internationale op.

De beslissing om zich kandidaat te stellen als gastland ontstond tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. België had reeds ervaring met het organiseren van zo'n wereldtentoonstelling en kon het financiële succes van Expo 1935 niet ontkennen.

wilber-diaz-PKdTg-khzvY-unsplash
hoejin-iwai-ebIfZkTvdE4-unsplash

Oorspronkelijk was de wereldtentoonstelling gepland voor 1955, maar omwille van de Koreaanse Oorlog werd de tentoonstelling opgeschoven naar 1958. De beslissing betreffende het gastland werd ook pas na de wapenstilstand van de Koreaanse Oorlog genomen, namelijk in 1953.

Expo 1958 was de eerste editie van de categorie Wereldtentoonstelling na de Tweede Wereldoorlog. Die symboliek bepaalde het thema voor een groot stuk: vrijheid en vooruitgang, ook kernthema's doorheen de jaren vijftig en zestig. Koning Boudewijn opende de wereldtentoonstelling en presenteerde daarbij een oproep tot vrede en sociale en economische vooruitgang.

België op de expo's

Expo 1962 Seattle

De expo in Seattle werd georganiseerd onder het mom van 'Man in the space Age'. Expo 1962 Seattle was bedoeld om de bijdragen aan de wetenschap te benadrukken, alsook om een accent te leggen op de 'American Way of Life'. De Verenigde Staten wilde zo de schok van het succesvolle ruimtevaartprogramma van de Sovjets verzachten.

Er waren vijf hoofdgebieden: the World of Science; the World of the 21st Century; the World of Commerce and Industry; en the World of Entertainment. Toch was ruimtevaart de kern van de Century 21 Expo. Het terrein werd dan ook gedomineerd door een symbool van de ruimtevaart: de Space Needle van John Graham.

De architectonische innovatie bleef niet beperkt tot de Needle. Paul Thiry ontwierp het futuristische Coliseum. Dat bouwwerk staat nu bekend als de Key Arena. Dat werd gebouwd voor het Washington State Pavilion. Minoru Yamasaki combineerde daarentegen Japanse en gotische esthetiek voor het U.S. Science Pavilion, het huidige Pacific Science Centre. De nationale paviljoens kregen gezelschap van talrijke Amerikaanse bedrijfspaviljoens,

Veel indrukwekkende displays toonden hoe de experts dachten dat de mens in de 21e eeuw zou leven, werken, spelen en reizen. Kunst was ook zeer aanwezig op de beurs met 72 meesterwerken van kunstenaars als Titiaan, El Greco, Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Toulouse-Lautrec, Monet, Klee, Braque en Picasso.

Tussen de 44 deelnemende landen, blonk België uit op Century 21: Walter Cleyman introduceerde de Belgische wafels op 21 april 1962 in Amerika en het was een grandioos succes. Tot op de dag van vandaag worden de Belgische wafels gezien als dé verrassingshit van de expo. Over een periode van 6 maanden verkocht Cleyman een half miljoen wafels.

andrea-leopardi-GV8eF1jJpSs-unsplash
steven-wright-ZhWOMuL8ndY-unsplash

België op de expo's

Expo 1967 Montreal

De expo zou oorspronkelijk in Moskou worden gehouden en zou samenvallen met de 50e verjaardag van de Oktoberrevolutie. Toen de USSR zijn kandidatuur in 1962 introk, werd Montreal gekozen als gastheer voor de wereldtentoonstelling van 1967.

Expo 1967 Montreal vond plaats op hetzelfde moment als de 100ste verjaardag van de Canadese Confederatie en 325 jaar na de stichting van Montreal. De expo mocht 50 miljoen bezoekers verwelkomen op het expoterrein, in het thema 'The Planet of Mankind'. Dat thema werd geïnspireerd door een boek van Antoine de Saint-Exupéry (La Terre des Hommes) en het richtte zich op universele problemen van de mensheid, geïnspireerd door Expo 1958 Brussels.

Niet alleen wetenschappelijke, technologische en industriële vooruitgang moesten in de tentoonstelling worden gepresenteerd en gepromoot, maar ook de sociale verantwoordelijkheid en het milieubewustzijn van de mens. Expo '67 was zonder twijfel een van de meest succesvolle wereldtentoonstellingen. Er kwamen meer dan 50 miljoen bezoekers op af, terwijl Canada slechts 20 miljoen inwoners telde.

Het Belgisch paviljoen stond in thema van 'Nothing human is foreign to the Belgian'. Het vat de essentie van de presentatie van het land samen; een uitgebreid panorama van de vele domeinen waarin België zich heeft onderscheiden.

België legde de nodige nadrukken in de architectuur van het paviljoen om de sterkten van het land tentoon te stellen. Daarnaast werden er in het paviljoen meesterwerken door Belgische kunstenaars uit verschillende disciplines tentoongesteld. Verder waren er in de verschillende afdelingen van het paviljoen ook audiovisuele shows (met een nadruk op democratische vrijheden en sociale vooruitgang en de toeristische attracties van België), een wetenschappelijke presentatie, historische Belgen en elegante gastronomie aanwezig.

België op de expo's

Expo 1970 Osaka

Expo 1970 Osaka was de eerste wereldtentoonstelling in Japan en Azië. Het thema van de expo was 'Progress and Harmony for Mankind'. Een record werd verbroken met 77 deelnemende landen en meer dan 64 miljoen bezoekers. Die cijfers werden pas overschreden bij Expo 2010 Shanghai.

De expo vond plaats in de context van de Koude Oorleg en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Japan kende in die tijd een grote economische ontwikkeling. Het doel van de expo was vrede bevorderen en een gemeenschappelijke basis creëren door de wereldwijde vooruitgang van de technologische beschaving. Tegelijkertijd wilde Japan aan de hand van de expo ook hedendaagse problemen aanpakken, zoals de achteruitgang van het milieu en armoede.

Het Belgische paviljoen was een van de 'East Zone pavilions'. Het thema in ons paviljoen was 'You and Us'. Het paviljoen schetste een beeld van een eenvoudig en menselijk België dat streefde naar een betere menselijke conditie in broederschap en vrede.

Het paviljoen was een harmonieuze mix van traditionele Belgische en Japanse architecturale kenmerken. In de tuin van het paviljoen werd het nationale grondgebied voorgesteld. Verder was het paviljoen onderverdeeld in de afdelingen 'Present' (waar Belgen aan het werk te zien waren), 'Past' (met een opeenvolging van schilderijen, wandtapijten, juwelen en andere oude specialiteiten) en 'Future' (met een focus op technologische evolutie).

De Belgische visie werd onderstreept in het paviljoen: humanisme zal de mechanisering onder controle houden. In het paviljoen kon gastronomie natuurlijk niet ontbreken.

fahrul-azmi-chTe2CU58L0-unsplash
v2f-zsgZDg_OwLk-unsplash

België op de expo's

Expo 1992 Seville

Zodra Juan Carlos I de troon besteeg na de dood van generaal Franco, kondigde hij aan dat het land een wereldtentoonstelling zou organiseren. Zestien jaar later, met de Expo 1992 Sevilla, kon het land zijn culturele diversiteit tentoonstellen.

De expo werd grotendeels voorbereid tijdens de Koude Oorlog, maar de opening vond plaats nadat de Koude Oorlog was afgelopen, wat belangrijke gevolgen had voor de organisatie van het evenement. Na de val van de Berlijnse muur en de hereniging van Duitsland waren er niet langer twee, maar één paviljoen om het land te vertegenwoordigen.

Het thema van de Expo was 'The Age of Discovery' om de 500ste verjaardag van de ontdekking van Amerika door Christoffel Columbus te vieren. Het Isla de la Cartuja, waar de ontdekkingsreiziger voor zijn reis zou hebben gewoond, werd gekozen als locatie voor de Expo.

België, een gebied op het kruispunt van de grote Europese routes, een gastland voor verschillende culturen, waarvan de bijdrage aan de ontdekkingen en de vooruitgang van de mensheid en zijn internationale roeping, aan het begin van de 21e eeuw, actueler en reëler zijn dan ooit. Dat was de boodschap die het Belgisch paviljoen aan zijn bezoekers wilde overbrengen aan de hand van verschillende thema's.

Het eerste thema benadrukte de centrale positie van België in Europa en de functie van Brussel als Europese draaischijf. Het tweede thema was de vroegere en huidige bijdrage van de Belgen tot een betere kennis en behoud van onze planeet en tot de verkenning van het heelal.

Belgen zijn altijd inventief geweest en hebben actief deelgenomen aan de grote beweging van wetenschappelijke en technologische ontdekkingen. Het derde thema was aan hen gewijd. België was en is een van de vruchtbaarste gebieden voor de mensheid: het geestesleven en de kunsten. Het vierde thema moest dat aantonen.

"België is ook een uniek model van samenleven tussen twee lagen, gevormd door drie culturele gemeenschappen en drie regio's die elkaar overlappen zonder samen te smelten, elk met hun eigen specifieke kenmerken." De hele benedenverdieping was gewijd aan het beschrijven van deze realiteit.

België op de expo's

Expo 2000 Hannover

Expo 2000 Hannover, de eerste wereldtentoonstelling van Duitsland, vond plaats in Hannover tussen 1 juni en 31 oktober 2000 en trok 18 miljoen bezoekers. De expo werd georganiseerd onder het thema 'Humankind - Nature - Technology' en belichaamde de doelstellingen en beginselen van het actieplan Agenda 21 zoals dat in 1992 door de Wereldmilieutop in Rio de Janeiro werd vastgesteld.

Duitsland - dat nog maar net was herenigd - riep landen uit de hele wereld op om hun visie op een toekomstige samenleving te presenteren en bestuursmodellen en beleidsmaatregelen voor te stellen die gericht zijn op een beter evenwicht tussen mens, natuur en technologie.

Voor zowel de organisator als de deelnemers was het essentieel dat de ontwikkeling van de locatie voldeed aan strikte richtlijnen voor duurzame ontwikkeling, die waren vastgelegd in de Hannover Principals.

Het Belgische paviljoen stond bekend als het Peppermint Pavillon. Vandaag wordt het gebouw in Expo Park Hannover gebruikt als evenementenlocatie en als hoofdkwartier van de platenmaatschappij Peppermint Jam en de geluidsstudio Peppermint Park. De eigenaar is de muziekproducer Mousse T.

Het paviljoen, ontworpen door Groep Planning CV, bevatte verschillende presentatieruimtes waarin de verschillende Belgische regio's zich presenteerden. Het restaurant bestaat vandaag de dag nog steeds.

christian-krebel-zViK-rmZuu0-unsplash
do-quang-huy-Yfe0EgRe964-unsplash

België op de expo's

Expo 2005 Aichi

Expo 2005 Aichi vond plaats van 25 maart tot 25 september 2005 in de prefectuur Aichi en trok 22,05 miljoen bezoekers, veel meer dan de verwachte 15 miljoen. Het thema van de expo was 'Nature's Wisdom', gebaseerd op het 1997 Kyoto Protocol dat doelde op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De exposite werd ontworpen en gebouwd met respect voor het thema en werd onderworpen aan een grondige milieu-evaluatie. Bestaande bossen en vijvers werden geïntegreerd in de exposite, waarbij de bebouwde oppervlakte een minimale impact had op de omgeving.

Het Belgisch Paviljoen vertelt het verhaal van de blik die Belgische kunstenaars, van Van Eyck tot hedendaagse ontwerpers, wierpen op de natuur rondom hen. De manier waarop ze deze natuur in hun werk integreerden, heeft niet alleen kunstwerken opgeleverd die tot op de dag van vandaag bewonderd worden, maar heeft ook de maatschappij waarin ze toen leefden beïnvloed.

De tentoonstellingen combineerden artistieke verbeelding met geavanceerde technologie. Een voorbeeld daarvan was de ruimte gewijd aan de "Gewesten en Gemeenschappen" waar de meest gesofisticeerde toestellen het beeld van België projecteerden. Er was ook een speelplein voor kinderen.

België op de expo's

Expo 2008 Zaragoza

In navolging van de succesvolle wereldtentoonstelling van Sevilla in 1992 is de Spaanse stad Zaragoza begonnen aan een project om een Specialised Expo te organiseren als een manier om investeringen te stimuleren en ontwikkeling te bevorderen, met name langs de oevers van de rivier de Ebro.

Met het oog op de dringende kwestie van het beheer van watervoorraden en de eigen ervaring van de stad aan de samenvloeiing van twee grote riviersystemen, werd het thema "Water & Sustainable Development" gekozen als thema van Expo 2008, die samenviel met de tweehonderdste verjaardag van het Eerste Beleg van Zaragoza.

Het Belgisch paviljoen volgde het concept van installatie en parcours. Het was gebaseerd op de natuurlijke cyclus van water in België en dit zo specifieke landschap tussen hemel en aarde, waar horizonten vermengen.

marcelo-rivas-tjGs3Ou1CRE-unsplash
© Conix Architects

België op de expo's

Expo 2010 Shanghai

Expo 2010 Shanghai vond plaats tussen 1 mei en 31 oktober 2010 en had als thema "Better City, Better Life", in een stad die bekend staat om haar groei, haar gedurfde projecten en haar unieke manier van leven. In 2010 woonde meer dan een op de twee mensen in een stad, wat vragen opriep over sociale vermenging, duurzaamheid, veiligheid, hygiëne en mobiliteit. Met een stedelijke bevolking van 23 miljoen mensen werd Shanghai beschouwd als de ideale locatie om oplossingen voor deze dringende problemen voor te stellen.

Met het grootste terrein in de geschiedenis van Wereldtentoonstellingen - 523 hectare - begonnen de Chinese autoriteiten aan een grote operatie om het gebied tussen de Nanpu- en Lupu-bruggen in het centrum van Shanghai, aan beide zijden van de Huangpu-rivier, opnieuw in te richten.

Naast haar omvang brak Expo 2010 Shanghai ook records op het gebied van internationale deelname en bezoekersaantallen. In totaal namen 246 landen en internationale organisaties deel aan de expo. Gedurende de zes maanden dat de expo duurde, passeerden meer dan 73 miljoen bezoekers de poorten van de Expo.

Het Belgisch paviljoen werd gebouwd door Conix Architects samen met JV Realys. De structuur van een hersencel is het dominante conceptuele beeld voor het paviljoen. Het wil de artistieke en wetenschappelijke rijkdom van België en de centrale positie van het land binnen Europa oproepen.

De hersencel verwijst ook rechtstreeks naar de rol van België als een van Europa's belangrijkste verzamelcentra en kruispunt van 3 grote culturele tradities: de Latijnse, de Germaanse en de Angelsaksische. België, dat nauw verbonden is met zijn omringende landen, is altijd een 'plaats van evenwicht' geweest waar mensen samenkwamen met gemeenschappelijke belangen die hun nationale behoeften overstijgen.

België op de expo's

Expo 2012 Yeosu

Expo 2012 Yeosu was gewijd aan het thema "The Living Ocean and Coast: Diversity of Resources and Sustainable Activities". Het behandelde de rol van de oceaan en de kust als bron van leven en regulator van het ecosysteem.

Samen vormen oceanen en kusten een netwerk dat het mondiale milieu beheerst en waarvan de unieke invloed op de gezondheid van de planeet getuigt van het gemeenschappelijke lot van alle mensen en naties over de hele wereld. Maar vandaag de dag zijn deze twee belangrijke ecosysteemspelers steeds meer in gevaar: voortdurende kustontwikkelingen, overexploitatie van mariene hulpbronnen en vervuiling hebben enorme druk uitgeoefend op het fragiele evenwicht dat hun welzijn bepaalt.

In het Belgisch paviljoen werd de bezoeker meegenomen naar een klein carnaval, een jaarlijkse kermis aan de Belgische kust. Wandelend langs carrousels werd men ondergedompeld in een rijke culturele geschiedenis, maar natuurlijk was er ook een prominente plek voor diamanten en chocolade.

Het toonde een fantastisch panorama van de Belgische kust: duinen en wuivend gras, prachtige zandstranden en de onstuimige Noordzee is zichtbaar.

Het paviljoen was onderverdeeld in drie delen: een eerste deel waar de relatie tussen België en de oceaan geschetst werd; de souvenirshop; en een gastronomisch restaurant.

Yeosu
526_Persvoorstelling Floriade 2012_20120328

België op de expo's

Floriade 2012 Venlo

De internationale horticulturele of tuinbouwtentoonstelling Expo 2012 Venlo was de zesde Floriade onder toezicht van het BIE. De Floriade 2012 Venlo werd geopend op 4 april 2012 door Koningin Beatrix en mocht meer dan 2 miljoen bezoekers verwelkomen, waarvan 52% uit het buitenland. De expo werd georganiseerd onder het thema 'Be part of the theatre of nature; get closer to the quality of life'.

De Nederlandse Tuinbouwraad wilde van de bezoekerservaring een duurzame positieve herinnering maken en daarom werd het duurzaamheidsprincipe "cradle-to-cradle" aangenomen. Dat innovatieve principe is ontwikkeld in samenwerking met de Duitse chemicus Michael Braungart en de Amerikaanse architect William McDonough en is gebaseerd op circulariteit en duurzaamheid, met een focus op het recyclen van grondstoffen.

Het Belgisch paviljoen moest een rustpunt zijn op Floriade 2012 Venlo. Het publiek was de trekker in het Belgisch paviljoen. Er werden uitkijkpunten in een monochrome ruimte gecreëerd.

Het paviljoen werd omringd door grassen en beplant met diverse, aanvullende planten. De focus voor de materialen lag vooral op duurzaam gebruik en recuperatie. Het moest een beleving creëren waar mensen samenkomen met verschillende redenen.

België op de expo's

Expo 2015 Milan

In 2015 zakte de wereldtentoonstelling af naar Milaan, Italië onder het mom 'Feeding the Planet, Energy for Life'. De Expo behandelde een van de grootste uitdagingen van het moderne tijdperk en stelde vragen over voedselproductie, gezonde voeding, bevolkingsgroei, het vermijden van afval en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het hoofdthema werd uiteindelijk onderverdeeld in zeven sub-thema's: science for food safety, security and quality; innovation in the agro-food supply chain; technology for agriculture and biodiversity; dietary education; solidarity and cooperation on food; food for better lifestyles; en food in the world’s cultures and ethnic groups

Door het ontwerp en de inhoud van hun paviljoen hebben 139 internationale deelnemers op verschillende manieren aandacht besteed aan het thema duurzame voeding van de Expo. België was daar een van. Het Belgische paviljoen is bekroond voor design, duurzaam bouwen en alternatieve voedselproductiemethoden. Het paviljoen, ontworpen door architect Patrick Genard uit Namen, is gebaseerd op een innovatief stedenbouwkundig concept dat biodiversiteit bevordert, in het centrum van de stad.

Het Belgisch paviljoen kreeg een speciale Onderscheiding in de Categorie "Design and Materials of the building", in het bijzonder voor de hernieuwbare energiesystemen zoals fotovoltaïsche zonnepanelen, windturbine, warmtepompen en rioolwaterzuivering. Het werd ook bekroond voor "Other Special Initiatives" met de alternatieve voedselproductiemethoden van de stad van de toekomst: Hydrocultuur, Acquaponics en insecten.

De eco-duurzame kenmerken zijn gericht op drie belangrijke aspecten van de werking van het gebouw: ten eerste het beperkte energieverbruik, ten tweede het waterbeheer en ten slotte het gebruik van natuurlijke, recycleerbare materialen. Een kans om de knowhow van België op het gebied van kwaliteitsbouw, design en technologische innovatie te vergroten.

Het concept in het paviljoen benadrukt de ecologische duurzaamheid, technologische innovatie en nationale identiteit van België. Het doel is om het thema van Expo 2015 Milan op elk niveau tot uiting te laten komen: van de architectuur tot de details van de scenografie en het voedselaanbod, om een geïntegreerd en coherent antwoord te geven op de belangrijke thema's die worden onderzocht.

_DSC3242
2

België op de expo's

Expo 2019 Beijing

Georganiseerd onder het thema "Live Green, Live Better", werd Expo 2019 Beijing gewijd aan de gemeenschappelijke wens van mensen voor een groene levensstijl en om de mensheid te helpen zich aan te passen aan, respect te tonen voor en te integreren in de natuur.

De locatie ligt langs de Guishui-rivier in het Yanqing-district van Beijing, aan de voet van de Great Wall of China en het omheinde gebied beslaat in totaal ongeveer 503 hectare, waardoor het de grootste tuinbouwtentoonstelling is die ooit is georganiseerd. De expo, waaraan 110 landen en internationale organisaties deelnamen, was geopend tussen 29 april en 7 oktober 2019 en verwelkomde 9,34 miljoen bezoekers.

De firma "Nicolas Godelet 戈建 Architects & Engineers" heeft een tuin ontworpen die lijkt op het Belgische platteland. Het opent zich naar een grasveld en een heuvel omzoomd met bomen. In de verte beschut een zachte wolk, een architecturaal juweeltje, een gestructureerde tuin. Het zijn allemaal rondingen en symmetrische lijnen. Deze bloemrijke ruimte verbergt schatten uit onze schilderkunst, poëzie en beeldhouwkunst. In het midden nodigt een tafel bezoekers uit om wat tijd door te brengen in dit kleine hoekje van België en te genieten van enkele van zijn topproducten.

De wolk of de 'cloud' is een symbool van de Belgische kunst en het Belgische klimaat. Het presenteert ook de link tussen mens en natuur.

Dit kleine stukje paradijs draagt bij aan de ambitie van de expo om "'Live Green, Live Better" (Groen leven, beter leven). De tuinen moedigen bezoekers aan om de natuur te respecteren en te beschermen, om "'Live Green" te leven. Deze ruimtes inspireren tot ecologisch, economisch en respectvol gedrag. 'Live Better' houdt onderzoek en onderwijs in over milieubescherming en tuinbouwontwikkeling. Specialisten van over de hele wereld kwamen samen op de internationale tentoonstelling in Beijing om hun ideeën te bespreken.

België op de expo's

Expo 2020 Dubai

Als eerste wereldtentoonstelling in de regio Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië (MEASA) verwelkomde Expo 2020 Dubai bezoekers uit alle hoeken van de wereld om mee te werken aan een nieuwe wereld. Expo 2020 Dubai bood bezoekers een visueel opvallende, emotioneel inspirerende 182 dagen, toen meer dan 200 deelnemers - waaronder naties, multilaterale organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen - de grootste en meest diverse wereldtentoonstelling ooit creëerden.

De tentoonstelling was geopend van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022. Omwille van de COVID-19 pandemie vond de tentoonstelling later plaats dan gepland. Normaal zou de tentoonstelling zich van 20 oktober 2020 tot 10 april 2021 afspelen.

Op 27 november 2013 werd Dubai verkozen als gaststad door het Bureau International des Expositions. Het thema van de wereldtentoonstelling was "Connecting Minds, Creating the Future". Dubai mocht over een periode van zes maanden zo'n 24 miljoen bezoekers verwelkomen. 192 landen en 10 internationale organisaties waren vertegenwoordigd op Expo 2020 Dubai.

België was één van die 192 landen. Expo 2020 Dubai was opgedeeld in drie subthema's: sustainability, opportunity en mobility. Het Belgisch paviljoen werd gebouwd in het Mobility district. Het paviljoen werd ontworpen door Assar Architects & Vincent Callebout Architectures en werd gebouwd door BESIX Group.

Het Belgisch paviljoen stond in thema van Smart and Green Belgium 2050.

ZI8A7444-HDR-Edit-Edit-Edit
Assar images (7)

De 'Green Arch' stelt Belgische industriële, technologische en wetenschappelijke knowhow tentoon, een weerspiegeling van 'belgitude', een mix tussen Latijnse romantiek in de kunst en Angelsaksische technische precisie in de industrie.

Het Belgische paviljoen heet "The Green Arch", omdat het intensief groen en futuristisch design in massief hout combineert. Het paviljoen moet een voorbeeld zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het is een ode aan de regeneratieve kringloopeconomie, aan materialen op biobasis en van geologische oorsprong, aan de integratie van bioklimatologische regels en hernieuwbare energieën, alsook aan het behoud van de biodiversiteit en de natuur.

Het architecturale concept van het Belgische paviljoen, gelegen in het "Mobility District", is om bezoekers de grootste schaduwrijke en natuurlijk geventileerde agora te bieden in de as van de overheersende west-oost winden van Dubai. De programmering is hoger geplaatst zodat een maximum van de begane grond vrij te gebruiken is voor het publiek. Dat betekent dat "The Green Arch" is gebaseerd op een "bruggenbouw", waardoor een immens gewelf met dubbele kromming ontstaat tussen de twee pilaren.

De agora werd ontworpen als "sluiproute", die het "'Mobility District'" en het "'Sustainability District'' rechtstreeks met elkaar verbindt door het paviljoen te doorkruisen. Naast Belgische basisgerechten zoals frieten, wafels en chocoladehandelaars en het bistronomisch restaurant, biedt het paviljoen een uitzicht op het Belgische landschap van 2050 onder het motto "2050 Smart & Green Belgium".

De scenografie was onderverdeeld in 4 hoogtepunten: ten eerste dreef de futuristische roltrap bezoekers naar de odyssee van 2050. Ten tweede was er het "Future Mobilty Lab", opnieuw begeleid door de Belgische striphelden, waar de drie gewesten (Brussel, Vlaanderen en Wallonië) de middelen toonden die ze implementeren om te evolueren naar een zachte en koolstofarme mobiliteit op nationaal niveau. Ten derde was er de "Main Show" een meeslepende videoprojectie-ervaring die een duurzame en veerkrachtige skyline van België voor 2050 laat zien. En tot slot nodigde de "Belgium Mobility Hub" iedereen, jong en oud, uit om via een ongekende dynamische capture zichzelf te projecteren in de Belgische steden en ecologische architecturen van morgen.

Aan het einde van de tentoonstelling konden bezoekers de Belgische specialiteiten proeven in het gastronomische restaurant 'BeHappy'.

Symbolisch staat dit slanke bruggebouw voor de dynamiek en de meervoudige eigenheid van het federale België en zijn Gewesten. België is sterker als het verenigd is! Het is een dynamische monoliet gewijd aan hernieuwbare energie, overdekt met een grote fotovoltaïsche en thermische zonnehemel, die elektriciteit en sanitair warm water produceert voor het eigen verbruik van het paviljoen.

"The Green Arch" drukt perfect het concept "Belgitude" uit, die typisch Belgische aanleg om in het hart van Europa de zeer creatieve Latijns-romantische geest te verenigen met de pragmatische vindingrijkheid van Germanen en Angelsaksen.

Assar images (3)
image00002

België op de expo's

Floriade 2022 Almere

Floriade Expo is een horticulturele expo die elke tien jaar plaatsvindt in Nederland. In 2022 reisden we daarvoor af naar Almere in Nederland voor de zevende editie van de internationale tentoonstelling. Floriade 2022 vind plaats van 14 april tot 9 oktober 2022. In 2017 kreeg de organisatie groen licht van het BIE.

Het thema van Floriade 2022 was "Growing Green Cities" en legde de nadruk op de combinatie tussen natuur en steden. Gedurende die maanden werd het expoterrein in Almere omgetoverd tot een prachtig domein met bloemen en planten van over de hele wereld.

België bouwde op deze internationale tuinbouwtentoonstelling ook een Belgisch tuin, onder leiding van architect Nicolas Goddelet en aannemer Bert Dautzenberg.

De organisatie zorgde voor een memorabele afsluiter op zondag 9 oktober. De teams uit alle deelnemende landen werden die zondag uitgenodigd voor een afsluitceremonie, die gepaard ging met een prijsuitreiking. Enkele tuinen werden geëerd met een award in categorieën waarin ze uitblonken op het expoterrein.

De Belgische tuin was daar één van! Zo mocht BelExpo de 'Special Award dedicated to Sustainability' in ontvangst nemen. De organisatie erkende de kernthema's van onze tuin: sustainabilty, ecologie en biologisch afbreekbare materialen.

De Floriade Expo 2022 organisatie gaf de volgende boodschap mee over de Belgische tuin:

The Belgian garden is full of edible flowers and plants. The Belgium pavilion is small, but big in design, with geometric, playful and contemporary design and extremely sustainable. All the materials are fully reusable or biodegradable. “Without human intervention, the pavilion could decompose naturally. For example cross-laminated timber was used that is fully recyclable, the walls and tiles of the courtyard were made of compressed, non-baked stones from earth combined with bioplastic based on algae starch.”

Voor België was Floriade 2022 Almere dus een enorm succes. Het ziet er echter helaas naar uit dat het de allerlaatste Floriade ooit zal zijn. De organisatie verwachtte zo'n 2 miljoen bezoekers, maar mocht uiteindelijk maar zo'n 600.000 bezoekers verwelkomen...

De tuin (3)

Meer informatie nodig?

Bij vragen of opmerkingen, aarzel niet om contact met ons op te nemen.