Skip to content

BIE

Het Bureau International des Expositions (BIE) is de intergouvernementale organisatie die verantwoordelijk is voor internationale en wereldtentoonstellingen. 

BIE

Bureau International des Expositions

Het BIE is de intergouvernementele organisatie die sinds 1931 belast is met het toezicht op en de regulering van wereldtentoonstellingen, met hoofdzetel in Parijs. Het BIE kent inmiddels 181 lidstaten, waaronder België als een van de stichtende leden.

Er zijn vier types internationale expo’s die onder toezicht van het BIE georganiseerd worden: wereldtentoonstellingen, gespecialiseerde tentoonstellingen, horticulturele of tuinbouwtentoonstellingen en de Triënnale di Milano.

Meer over...

Het BIE

Het BIE is verantwoordelijk voor de organisatie van deze wereldevenementen en zet daarbij de rechten van de organisatoren en de deelnemers centraal.

De kernwaarden van het BIE zijn onderwijs, innovatie en samenwerking.

Ontwerp zonder titel
filip-gielda-QKrLdkoYDrc-unsplash

Het BIE heeft enkele verantwoordelijkheden: het kiezen van de gastlanden voor toekomstige expo's, de kandidaat- en gastlanden toegang geven tot hun expertise wat betreft eventmanagement, "national branding" en publieke diplomatie en het reguleren van de organisatie van het event. Daarbij zorgen ze ervoor dat het gastland en de deelnemers de Conventie van het BIE en de regels van de expo zeker respecteren.

Bij de oprichting van het BIE telde de organisatie 31 leden. Inmiddels is de internationale organisatie gegroeid en telt inmiddels 181 lidstaten. Die groei is te danken aan het succes en de aantrekkingskracht van internationale expo's. De lidstaten krijgen zeggenschap in alle beslissingen die het BIE neemt en werken dagelijks mee aan het verbeteren van de kwaliteit van internationale expo's.

De werking

Elke lidstaat wordt gerepresenteerd door maximum drie gedelegeerden. Die gedelegeerden zijn aangeduid door de overheden van de individuele lidstaten. Die vertegenwoordigers nemen deel in het besluitvormingsproces van het BIE.

Het BIE staat onder leiding van een Secretaris Generaal die zich buigt over het management van de intergouvernementale organisatie. De huidige Secretaris Generaal is de Griekse Dimitri S. Kerkentzes.

Elke lidstaat kan in elk besluitvormingsproces één stem uitbrengen. Die beslissingen worden genomen tijdens de General Assembly, een vergadering die twee keer per jaar georganiseerd wordt.

Die vergadering staat in het teken van: de organisatoren van toekomstige expo's kiezen, het bespreken, goedkeuren en publiceren van regels voor de organisatie van tentoonstellingen, de begroting, communicatiestrategie en het huishoudelijk reglement van het Bureau goedkeuren, het kiezen van de leden van elk comité en de voorzitter en de secretaris-Generaal van het BIE benoemen en indien nodig de Conventie van 1928 wijzigen.

mathias-reding-yfXhqAW5X0c-unsplash
red-john-hosJZJN7HLY-unsplash

Het BIE bestaat ook uit verschillende Comités: het uitvoerend comité, het regelcomité, het administratie en budgetcomité en het informatie en communicatiecomité. Het management van het BIE is de verantwoordelijkheid van het Secretariaat, dat onder toezicht staat van de Secretaris Generaal.

Sinds 1931 heeft de BIE meer dan 50 tentoonstellingen georganiseerd, die elk miljoenen bezoekers trokken. In 2010 brak Shanghai het record met 73 miljoen bezoekers.

Wereldtentoonstellingen duren maximaal 6 maanden, zijn niet beperkt in omvang, deelnemers kunnen hun eigen paviljoen bouwen en het thema van de tentoonstelling moet universeel zijn.

Gespecialiseerde Expo's zijn beperkt tot 25 ha, kunnen maximaal 3 maanden duren, zijn gewijd aan een meer specifiek thema en gastheren bieden deelnemers een ruimte in een paviljoen.

Verder organiseert het BIE ook nog de Triennale di Milano geregeld sinds 1933 en horticulturele expo's mede georganiseerd met de International Association of Horticultural Producers sinds 1959.

De eerste wereldtentoonstelling vond plaats in Londen in 1851. Vele andere steden volgden en hielden gedenkwaardige tentoonstellingen zoals Parijs, Wenen, Chicago of Brussel.

Toekomst

Momenteel is het BIE niet enkel bezig met de voorbereidingen voor Expo 2025 Osaka, maar er liggen ook nog andere internationale expo's in het verschiet.

In 2027 zullen er twee internationale expo's plaatsvinden: Expo 2027 Yokohama, een horticulturele expo en Expo 2027 Belgrade, een gespecialiseerde expo. België heeft nog geen beslissing genomen wat betreft een deelname aan een van deze expo's in 2027.

Expo 2030, de wereldtentoonstelling die zal plaatsvinden vijf jaar na Expo 2025 Osaka wordt ook al grondig voorbereid. Uit de drie kandidaten, Busan (Zuid-Korea), Riyad (Saudi Arabië) en Rome (Italië), kwam Riyad als winnaar uit de bus. Het BIE besliste over die bestemming via 'secret ballot' tijdens haar algemene vergadering op 28 november 2023.

Gefeliciteerd Riyad!

Of België zal deelnemen aan Expo 2030 Riyad, zal in de toekomst beslist worden tijdens een toekomstige Ministerraad!

casey-lovegrove-BZbwC5Il-Fs-unsplash

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over het Bureau International des Expositions, de werking en de verschillende soorten expo's of de organisatie? Bezoek de website van het BIE.