Skip to content

Wie zijn wij?

BelExpo, of het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, staat in voor de Belgische deelname aan internationale en wereldtentoonstellingen in het kader van het Bureau International des Expositions (BIE). Lees hier alles. 

BelExpo

Een beetje informatie...

BelExpo, ook wel het Belgische Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van België en al zijn entiteiten in internationale tentoonstellingen die georganiseerd worden in het kader van het Bureau International des Expositions(BIE).

BelExpo is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA),maar kan dagelijks rekenen op de ondersteuning van andere overheidsinstanties zoals onder andere de FOD Economie en de Regie der Gebouwen.

BelExpo

Onze werking

BelExpo werd opgericht met de specifieke missie om de Belgische deelname aan internationale tentoonstellingen in goede banen te leiden. BelExpo is een federale overheidsinstantie maar vertegenwoordigt wel degelijk zowel België als zijn deelstaten.

Het Beheerscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken Federale Ministers én de competente Ministers van de Gemeenschappen en Gewesten. Ook de financiering van de deelnames aan wereldtentoonstellingen wordt verdeeld over de betrokken federale en deelstaatregeringen.

Tot de meest recente succesverhalen van BelExpo kunnen Expo 2020 Dubai en Floriade 2022 Almere gerekend worden. BelExpo kon voor de Belgische tuin op de Floriade 2022 de Special Award for Sustainability in de wacht slepen. Op Expo 2020 Dubai kon BelExpo een prachtig en impressionant paviljoen neerzetten en miljoenen internationale bezoekers verwelkomen.

BelExpo, onder leiding van dhr. Pieter De Crem, commissaris-generaal, bevindt zich momenteel midden in de voorbereidingen voor Expo 2025 Osaka. Op dit moment nemen de voorbereidingen een spannende wending. Het winnende ontwerp voor het Belgisch paviljoen is gekend en klaar om gebouwd te worden.

Voor het bouwen van het paviljoen werkt BelExpo nauw samen met de Regie der Gebouwen. Haar architecten, ingenieurs en technici begeleiden het volledige proces en de Regie treedt op als gedelegeerde bouwheer.

BelExpo_RGB
despina-galani-dq2yziptkFU-unsplash

De deelname van België aan een internationale tentoonstelling wordt gecoördineerd door BelExpo. BelExpo doet daarvoor beroep op de verschillende regionale en federale instanties. Voor elke internationale tentoonstelling wordt er een Technisch comité samengesteld. Dat Comité bestaat uit verschillende vertegenwoordigers op federaal en regionaal vlak.

Waar BelExpo op bestuursniveau overzien wordt door een Beheerscomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Belgische, Brusselse, Vlaamse en Waalse stakeholders, wordt er van het Technisch comité gevraagd om zich te buigen over de operationele kwesties van een deelname.

Het Technisch comité voor Expo 2025 Osaka is samengesteld uit vertegenwoordigers vanonder andere de Regie der Gebouwen, de FOD Economie, de FOD Buitenlandse Zaken, HUB.brussels (Brussels Agency for Business Support), FIT (Flanders Investment & Trade Agency), AWEX (l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers), WBI (Wallonie-Bruxelles International), GOB (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) en OstBelgien (de Duitstalige Gemeenschap in België).

Het is de bedoeling van het Technisch comité om de volledige inhoud van het Belgische paviljoen uit te denken. Er wordt gevraagd aan de vertegenwoordigers om onderzoek te doen naar de specialiteiten en de interesses van de stakeholders in hun jurisdictie gelinkt aan het thema van Expo 2025 Osaka. Het Technisch comité presenteert de inhoud aan de scenograaf, die op zijn beurt die inhoud moet vertalen naar een aantrekkelijke en samenhangende tentoonstelling. Het Technisch comité zal beroep doen op spelers op de Belgische markt uit alle regio’s en entiteiten.

België is een klein, maar krachtig land, met veel opportuniteiten, sterkten en knowhow. De verschillende regio’s en gewesten zijn binnen België gekend voor hun eigen specialiteiten en sterktes. De vertegenwoordiging die het Technisch comité voorziet, zorgt ervoor dat al het beste dat België te bieden heeft naar voren gebracht wordt tijdens de voorbereidingen van Expo 2025 Osaka.

Daarbij wordt de inhoud verdeeld in verschillende zones in het paviljoen. De verschillende Belgische, federale en regionale, instanties werken samen om een zo compleet mogelijk totaalbeeld te kunnen voorstellen van België tijdens Expo 2025 Osaka, in het Belgisch paviljoen en daarbuiten, met daarbij aandacht voor hun eigen nuances en specialiteiten.

thomas-bormans--jXlz_iffTE-unsplash

Financiering

De bijdragen van de verschillende Belgische overheden worden verdeeld volgens een afgesproken verdeelsleutel. 

De budgetten voor een Expo komen van de overheidsbijdragen aangevuld met reserves uit het verleden (op basis van gerealiseerde opbrengsten) en met commerciële inkomsten uit sponsoring en, zeker voor een wereldtentoonstelling, uit de souvenir- en chocoladewinkel of het restaurant.

Financiering Belgische deelname aan de wereldtentoonstellingen

Meer informatie nodig?

Indien je graag meer informatie krijgt over BelExpo, onze activiteiten of onze werking, neem dan contact met ons op.