Skip to content

Oprichting BelExpo

BelExpo, ook wel het Belgische Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA), opgericht om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de vertegenwoordiging van België en al zijn entiteiten in internationale tentoonstellingen die georganiseerd worden in het kader van het Bureau International des Expositions (BIE).

BelExpo

Oprichting

België is al heel erg lang betrokken bij de deelname en zelfs organisatie van wereldtentoonstellingen of internationale tentoonstellingen. Volgens de regels van het BIE wordt een officiële deelnemer, een uitgenodigd land dus (want enkel landen kunnen officiële deelnemers zijn), vertegenwoordigd door een commissaris-generaal.

Het bureau van zo’n commissaris-generaal wordt dan ook het commissariaat-generaal genoemd van het deelnemende land. In het verleden werd voor elke tentoonstelling waaraan België deelnam een ad hoc commissariaat-generaal opgericht met een commissaris-generaal en dikwijls ook een adjunct commissaris-generaal en nog enkele andere medewerkers.

BelExpo

Oprichting

Na de afwikkeling van de wereldtentoonstelling van 2015 in Milaan besloten de verschillende Belgische regeringen om een nieuwe permanente structuur op te zetten om toekomstige deelnames aan tentoonstellingen van het BIE voor te bereiden, uit te werken en te beheren.

De Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap besloten aldus officieel het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen op te richten.

Uiteindelijk werd dat Belgisch Commissariaat-generaal opgericht als een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (een ADBA) binnen de FOD Economie door artikel 62 en volgende van de Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie.

Alle rechten en plichten en overblijvende reserves uit het verleden, afkomstige van opeenvolgende ad hoc commissariaten-generaal, werden overgedragen aan die nieuw opgerichte ADBA.

BelExpo_RGB
1

Na een selectieprocedure door het toenmalige SELOR (vandaag werkenvoor.be) benoemde de Koning in november 2017 een eerste Commissaris-generaal en een Adjunct Commissaris-generaal.

De Federale Minister van Economie had eerder al een Beheerscomité geïnstalleerd, met leden die de verschillende federale en regionale bevoegde ministers vertegenwoordigen. Op voordracht van de Federale Minister van Economie had de Koning ook al een Voorzitter van het Beheerscomité benoemd.

Vanaf eind oktober 2017 startte de werking van het nieuwe permanente Belgisch Commissariaat-generaal met een eerste zitting van zijn Beheerscomité.

Op 1 december 2017 en 1 januari 2018 startten de respectievelijke Commissarissen-generaal samen met de eerste medewerkers. Die medewerkers zijn overgekomen uit andere administraties. Zo ging het nieuwe Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen echt van start.

Omdat die lange en pompeuze titel toch nogal een mond val was, werd na een branding-oefening besloten om verder door het leven te gaan als BelExpo: dat dekt immers perfect de lading, het organiseren van BELgische deelnames aan EXPOs.

Eind 2017 was de Federale regering ingegaan op de uitnodiging van de regering van de Volksrepubliek China om deel te nemen aan de internationale tuinbouwtentoonstelling in Beijing in 2019.

Dat werd meteen een eerste opwarmer voor het nieuwe team dat zich ook meteen volop smeet op de voorbereiding van en deelname aan de wereldtentoonstelling van 2020 in Dubai.

Tot vandaag heeft BelExpo al drie internationale BIE-tentoonstellingen achter de rug: Expo 2019 Beijing, Expo 2020 Dubai (uiteindelijk georganiseerd in 2021 omwille van de Covid-19 pandemie) en Floriade 2022 Almere. De deelname aan Expo 2025 Osaka is ons volgende doel.

IMG_3986

Meer informatie nodig?

Bij vragen of opmerkingen, aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen.