Skip to content

Ondertekeningsceremonie in Osaka

Vandaag, donderdag 8 december 2022, bevestigt de Belgische overheid tijdens de officiële ondertekeningsceremonie in Osaka formeel haar deelname aan de volgende wereldtentoonstelling, namelijk Expo 2025 Osaka Kansai.

Ondertekening van de Participation Agreement

BelExpo, het Belgische Commissariaat-Generaal voor Internationale Tentoonstellingen

Het Belgische Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, ook bekend als BelExpo, is verantwoordelijk voor de Belgische deelname aan Wereldtentoonstellingen en andere internationale tentoonstellingen. Tot de meest recente projecten die door BelExpo werden voltooid, behoren de Belgische deelnames aan Expo 2020 Dubai en Floriade Expo 2022 in Almere.

BelExpo overziet de hele operatie van begin tot eind voor elke expo, onder leiding van een commissaris-generaal en een adjunct-commissaris, met de steun van een technisch comité en de Belgische federale en regionale overheden. Wanneer een project de bouw van een volwaardig paviljoen omvat, werken we nauw samen met de Belgische Regie der Gebouwen.

Overeenkomst tot deelname aan Expo 2025 Osaka

Vandaag, donderdag 8 december 2022, bevestigt de Belgische overheid tijdens de officiële ondertekeningsceremonie in Osaka formeel haar deelname aan de volgende wereldtentoonstelling, namelijk Expo 2025 Osaka Kansai.

De Belgische regering heeft in februari 2022 officieel de uitnodiging van de Japanse regering aanvaard om deel te nemen aan Expo 2025 Osaka Kansai. BelExpo is belast met de organisatie en coördinatie van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka.

De ondertekeningsceremonie viert ook de samenwerking tussen beide landen, België en Japan voor het komende project.

Ondertekeningsceremonie in Osaka

Tijdens de ondertekeningsceremonie van vandaag zal de officiële Participation Agreement tussen België en de Japanse organisatoren van Expo 2025 Osaka worden ondertekend. De Participation Agreement bevestigt en formaliseert de deelname van België.

Na de uitnodiging van de Japanse regering, gericht aan de Belgische regering, en de aanvaarding van die uitnodiging door onze Minister van Economie, vormt de ondertekening van de Participation Agreement de officiële start van de Belgische deelname.

De Belgische vertegenwoordigers die in Osaka aanwezig zullen zijn tijdens de ondertekeningsceremonie zijn de heer Renaat Schrooten, directeur-generaal Economische Analyse en Internationale Economie van de FOD Economie, en de heer Aldwin Dekkers, waarnemend commissaris-generaal van BelExpo. De Participation Agreement zal namens België worden ondertekend door de heer Schrooten, die door het Beheerscomité van BelExpo werd aangesteld als tijdelijk verantwoordelijke voor onze deelname aan Expo 2025 Osaka in afwachting van de benoeming van een nieuwe commissaris-generaal voor Expo 2025 Osaka.

Gedetailleerde beschrijving van de Participation Agreement

De Participation Agreement is een verplicht en standaardovereenkomst voor elke officiële deelnemer aan Expo 2025 Osaka Kansai. De overeenkomst bepaalt in detail de periode waarin de expo zal plaatsvinden (13 april 2025 tot 13 oktober 2025) en de exacte locatie (het kunstmatige eiland Yumeshima in de baai van Osaka).

De Belgische overheid stemt er op die manier mee in om het thema van Expo 2025 Osaka te respecteren en te volgen: Designing Future Society for Our Lives. België verbindt zich tot het sub-thema: Saving Lives.

In de Participation Agreement stemt België formeel in met de voorwaarden en richtlijnen die door de officiële organisatie die verantwoordelijk is voor Expo 2025 Osaka worden uitgevaardigd.

BelExpo, als officiële vertegenwoordiger van de Belgische federale en regionale overheden bij Expo 2025, zet zich in voor de realisatie van de deelname, het toezicht op de bouw en het ontwerp van het paviljoen, door te focussen op de sterke punten van België en zijn deelstaten op het gebied van saving lives, volgens de richtlijnen van de Japanse organisatie van de expo. Dat omvat het opzetten van een inhoudelijk programma rond “Saving Lives” en het organiseren van evenementen, individueel of in samenwerking met andere landen en internationale organisaties.

 

Het verdere verloop

De ondertekeningsceremonie maakt de deelname van België en zijn deelstaten officieel. Het geeft BelExpo de bevestiging om verder te werken en concrete stappen te ondernemen om het Belgische paviljoen te ontwerpen en te bouwen, de Belgische organisatie op te zetten en de tentoonstelling uit te werken die België en zijn deelstaten aan de wereld zullen tonen op Expo 2025 Osaka.

BelExpo heeft, in nauwe samenwerking met de Regie der Gebouwen, al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het ontwerp en de bouw van het Belgische paviljoen, met bijzondere aandacht voor het gekozen thema "Saving Lives". Met deze eerste stap wordt een consortium van architecten en aannemers aangeworven die samen aan het paviljoen zullen werken.

De overheidsopdracht laat BelExpo toe om eerst een selectie te maken van maximum drie kandidaat-consortia en hen de gedetailleerde opdracht te bezorgen betreffende het ontwerp en de plannen voor het paviljoen. De kandidaten zullen een voorstel moeten indienen, inclusief een ontwerp voor het Belgische paviljoen. BelExpo selecteert vervolgens een definitief project voor het Belgisch paviljoen.

De scenografie, die een immersieve  en opwindende verhaallijn maakt van de inhoud waarover de Belgische regeringen hebben gekozen, zal in een later stadium worden bepaald via een afzonderlijke overheidsopdracht die specifiek gewijd is aan de bezoekerservaring, de visitor journey, en die de inrichting van de tentoonstellingsruimte (de scenografie) en de publieke ruimtes van het paviljoen, de digitale toepassingen en een communicatiecampagne zal omvatten.

 

Infoseminarie over Expo 2025 Osaka

Onmiddellijk voor de ondertekeningsceremonie organiseert BelExpo een infoseminarie over Expo 2025 Osaka in het kader van de activiteiten van de Belgische Economische Missie naar Japan. Het seminarie vindt plaats op donderdag 8 december 2022 om 17:00 uur in de “Chapel” op de 7de verdieping van het Hilton Osaka hotel.

Tijdens het seminarie zullen zowel de organisatoren van Expo 2025 Osaka als BelExpo hun concrete plannen voor de wereldtentoonstelling voorstellen en beschikbaar zijn voor vragen en antwoorden. Het seminarie is vooral bedoeld voor de Belgische deelnemers aan de Economische Missie met als doel hen te informeren en enthousiast te maken om deel te nemen en zelfs partner te worden van het Belgische paviljoen in 2025.

 

Signing Ceremon