Skip to content

Belgische Economische Missie naar Japan

In december 2022 nam BelExpo deel aan de Belgische Economische Missie naar Japan. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België zat de missie voor. BelExpo nam deel aan activiteiten in Tokio, Nagoya, Osaka en Kyoto.

Signing ceremony & informatie sessie

Van 5 tot 9 december 2022 vond de Belgische Economische Missie naar Japan plaats. BelExpo mocht deelnemen aan de missie met onze commissaris-generaal Aldwin Dekkers en de directeur-generaal voor Internationale Economie Renaat Schrooten als vertegenwoordigers. De economische missie werd voorgezeten door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België. De deelnemers woonden activiteiten bij in Tokio, Nagoya, Osaka en Kyoto. 

Met het oog op Expo 2025 Osaka had BelExpo het geluk aanwezig te zijn en de activiteiten voor Expo 2025 Osaka te combineren met de activiteiten voor de Belgische economische missie. 

Tijdens die week, op 8 december 2022, ondertekende de heer Renaat Schrooten de officiële Participation Agreement voor Expo 2025 Osaka. Dit markeert de officiële samenwerking tussen België en Japan voor de komende wereldexpo. De Participation Agreement werd ondertekend tijdens een speciale Signing Ceremony, waardoor de deelname van België aan de wereldexpo officieel wordt. Hierdoor kan BelExpo de voorbereidingen voor de expo in een stroomversnelling brengen.

Op dezelfde dag als de Signing Ceremony organiseerde BelExpo een informatiesessie in de Chapel van het Hilton Hotel in Osaka. De informatiesessie had als doel zowel Japanse partners als Belgische partners die deelnamen aan de economische missie aan te trekken en licht te werpen op de activiteiten van BelExpo, onze plannen voor Expo 2025 Osaka en mogelijke samenwerkingen met verschillende partners. 

We kunnen zeker concluderen dat de Belgische economische missie naar Japan een groot succes was, althans vanuit het standpunt van BelExpo!

5EE6B217-2399-4359-9A46-21F1BCD0B3F0

61758406-A0F2-4C58-87A0-9D01A9CE5A3F