Skip to content

Maak kennis met onze nieuwe Commissaris-generaal: Pieter De Crem

Het Belgisch Commissariaat-Generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, beter bekend als BelExpo, draagt de verantwoordelijkheid voor de Belgische vertegenwoordiging op Wereldtentoonstellingen en andere internationale tentoonstellingen. Enkele recent afgeronde projecten van BelExpo omvatten de deelnames van België aan Expo 2020 Dubai en Floriade Expo 2022 in Almere.

BelExpo coördineert het volledige traject van elke expositie, vanaf het begin tot het einde, onder leiding van een commissaris-generaal en met de ondersteuning van een technisch comité en de betrokkenheid van Belgische federale en regionale overheden

 

Dhr. Pieter De Crem benoemd tot commissaris-generaal van BelExpo

 

Op 12 november 2023 werd dhr. Pieter De Crem door middel van Koninklijk Besluit officieel benoemd tot commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-Generaal voor internationale tentoonstellingen. Dhr. De Crem zal BelExpo leiden in de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka.

Minister Pierre-Yves Dermagne legde zijn voorstel om dhr. De Crem te benoemen voor aan de ministerraad van 27 oktober 2023. Tijdens die zitting werden zowel de benoeming van dhr. De Crem als nieuwe commissaris-generaal als de benoeming van mevr. Jehanne Roccas als nieuwe voorzitter van het beheerscomité van BelExpo goedgekeurd.

De ontwerpen werden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Die ondertekening gebeurde uiteindelijk op 12 november, wanneer de beslissing geformaliseerd werd.

 

Benoemingsprocedure

 

BelExpo, of het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen, is een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie (ADBA). BelExpo ontstond in april 2017 binnen de FOD Economie. Voor elke wereldtentoonstelling georganiseerd onder de auspiciën van het Bureau International des Expositions benoemd de ministerraad een nieuwe commissaris-generaal die BelExpo zal leiden gedurende de voorbereidingen naar zo’n expo alsook tijdens de looptijd van die expo. Het mandaat eindigt uiterlijk zes maanden na de afloop van de tentoonstelling.

De procedure voor de benoeming van de nieuwe commissaris-generaal werd opgestart op 27 april 2022, toen de vacature gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad. Op 12 november, liep die procedure ten einde na ondertekening van het Koninklijk Besluit.

De kandidaten dienden hun kandidaturen uiterlijk tegen 17 mei 2022 aan te bieden bij de FOD Economie, waar de eindverantwoordelijkheid voor de selectieprocedure lag bij dhr. Renaat Schrooten, Directeur-generaal van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie.

De vacature specificeerde de uitvoerige ervaring waarover de kandidaten moesten beschikken. Zo dienden de kandidaten over goede kennis te beschikken wat betreft het Belgisch institutioneel, cultureel, economisch en industrieel kader, communicatie, zowel op commercieel als verbindend vlak, alsook internationale relaties, specifieker in de Aziatische wereld.

Daarnaast werd er van de kandidaten verwacht dat ze een duidelijke visie hebben op de evoluties in de Belgische technologiewereld en het innovatielandschap in functie van de ontwikkeling van een tentoonstellingsconcept. Verder dienden de kandidaten een afspiegeling te zijn van de Belgisch waarden en normen.

In een eerste fase van de selectieprocedure voerde de FOD Economie een uitgebreide cv-screening uit. Aan de hand van die eerste fase konden de kandidaten met de meest geschikte competenties onderscheiden worden. Die kandidaten werden in een tweede fase dan uitgenodigd voor een diepte-interview waarin die competenties grondig getest werden. Dhr. Pieter De Crem is op die manier als laureaat uit de bus gekomen.

 

Pieter De Crem: profiel 

 

Dhr. De Crem werd op 22 juli 1962 geboren te Aalter. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen.

Naast zijn studies Romaanse Filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en Europees en Internationaal Recht aan de Vrije Universiteit Brussel is hij ook Alumnus van de Harvard Business School. Na het voltooien van zijn studies, engageerde dhr. De Crem zich sterk in de politiek. In 1995 werd hij burgemeester van Aalter, een ambt die hij tot op vandaag nog steeds bekleedt.

Verder mocht dhr. De Crem doorheen zijn loopbaan ook op nationaal vlak al enkele belangrijke verantwoordelijkheden op zich nemen. Zo was hij Fractievoorzitter in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Minister van Defensie, Vicepremier, Staatssecretaris van Buitenlandse Handel en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid reeds op zich nemen.

Vanaf 12 november 2023 mag hij daar dan ook Commissaris-generaal van het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen aan toevoegen.

 

PDC

 

Commissaris-generaal: verantwoordelijkheden

 

Een commissaris-generaal is de eindverantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo. Daarbij krijgt de CG steeds de ondersteuning van een beheerscomité. In samenspraak met dat comité, ontwikkelt de CG een visie voor BelExpo binnen de maatschappelijk en institutionele context alsook het culturele, economische en industriële kader van België.

De uitwerking van inhoudelijke invulling, de programmatie en de concrete uitvoering van het Belgisch paviljoen en dus de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka vallen onder de supervisie van de CG. Daarvoor is die kennis van de industriële en technologische evoluties in België essentieel.

Een CG vertegenwoordigt België eveneens bij het Bureau International des Expositions. De CG is het uithangbord van België bij de intergouvernementale organisatie die zich buigt over de organisatie van internationale tentoonstellingen. Internationale betrekkingen, contacten en kennis zijn daarvoor cruciaal.

 

Expo 2025 Osaka: stavaza

 

Op 18 juli 2023 werd het ontwerp van het Belgische paviljoen officieel onthuld, gevolgd door de indiening van de tijdelijke bouwvergunning bij de gemeente Osaka op 15 september 2023. België verwierf de 7e positie als het gaat om het indienen van dergelijke vergunningen, waarna, na 5 weken, de goedkeuring voor het paviljoen op Expo 2025 Osaka werd verkregen, een week eerder dan gepland. België werd het 3e land waarvan de vergunning werd goedgekeurd.

Op 19 oktober 2023 werd aangekondigd dat België zich onderscheidde als het eerste land dat zowel een tijdelijke bouwvergunning had verworven als een Japanse aannemer had geselecteerd voor het project.

Wat betreft de bouw van het paviljoen dienden we het General Design Plan in bij de Expo-organisatoren op 20 oktober 2023, en op 27 december 2023 ontvingen we daarvan de definitieve goedkeuring. Ondanks deze mijlpaal blijven we toegewijd aan het nakomen van de deadline voor de Detailed Design Submission.

Het Belgische perceel werd op 15 januari 2024 officieel overgedragen aan de aannemer van het paviljoen, precies één dag voor de Ground-Breaking Ceremony op 16 januari 2024. Vanaf dat moment kon het team eindelijk officieel aan de slag op Yumeshima Island.

Op 16 januari 2024 vond de Ground-Breaking Ceremony plaats op Yumeshima Island, waar symbolisch de eerste werkzaamheden op het Belgische perceel werden uitgevoerd in aanwezigheid van onze Commissaris-Generaal, dhr. De Crem, evenals Z.E. Ambassadeur Antoine Evrard en Z.E. Z.E. Koji Haneda, Commissaris-Generaal voor Expo 2025 Osaka.

Op 29 januari 2024 begon het consortium met de eerste mobilisatiewerken op het Belgische perceel als onderdeel van de voorbereidingen voor de bouw van het Belgische paviljoen.

Tegelijkertijd lanceerde BelExpo op 30 juni 2023 een tweede, omvangrijke overheidsopdracht voor het Belgische paviljoen. Deze opdracht zal de visitor journey van het paviljoen verzorgen, inclusief het interieurontwerp en vooral de tentoonstellingsscenografie. De selectiefase voor deze opdracht is onlangs afgerond, waarbij drie consortia met diverse sleutelfiguren en experts voor de visitor journey worden gezocht. Momenteel is de gunningsfase, de tweede fase van de procedure, in volle gang. We hopen wederom succesvol te zijn bij het samenstellen van een toegewijd team van professionals, vergelijkbaar met de eerste overheidsopdracht.