Wij schrijven geschiedenis

Het “Bureau International des Expositions” (BIE) in Parijs houdt toezicht op en reguleert de verschillende soorten expo’s (universeel, tuinbouw en gespecialiseerd). België is een lidstaat van het Bureau en was in feite al een ondertekenaar van het "Verdrag betreffende internationale tentoonstellingen" van 1928 dat de grootste katalysator was voor Wereldtentoonstellingen.

Meer informatie: Bureau International des Expositions