Expo 2020 Dubai

Organisatoren van Expo 2020 verkennen uitstel

 

Belangrijk nieuws: organisatoren van Expo 2020 en deelnemers aan de stuurgroep verkennen het uitstel van het evenement met een jaar, gezien de wereldwijde impact van COVID-19.

Vandaag heeft de stuurgroep de BIE geadviseerd om de mogelijkheid tot een ​​uitstel van Expo 2020 Dubai met 1 jaar te onderzoeken. Onze commissaris-generaal, Patrick Vercauteren Drubbel, heeft de volgende reactie gegeven: "We verwelkomen deze beslissing in een tijd waarin België en de hele wereld zich op andere prangende zaken moet concentreren. Bovenal willen we bezoekers uit de vier hoeken van de wereld in het Belgische paviljoen kunnen ontvangen, en dit in een veilige omgeving, eentje die we u alleen maar post-Corona zullen kunnen aanbieden. Hoewel dit uitstel ons voor uitdagingen stelt, zullen we zowel over 6 als 18 maanden klaar zijn om jullie te ontvangen. ”

Tot slot is het Comité er gezamenlijk mee akkoord gegaan om samen met de BIE, het bestuursorgaan van de World Expo, de mogelijkheid van een vertraging van een jaar voor de opening van Expo 2020 te onderzoeken. Het Bureau International des Expositions (BIE) zal nu samenwerken met zijn lidstaten en Organisatoren van Expo 2020 Dubai om een ​​wijziging in de data vast te stellen. Een definitief besluit over uitstel kan alleen worden genomen door het Uitvoerend Comité van de BIE en de Algemene Vergadering. Artikel 28 van het BIE-verdrag bepaalt dat een wijziging van de data een twee derde meerderheid van de stemmen van de lidstaten van de organisatie vereist. Na overleg met de BIE, deelnemende landen en andere belanghebbenden stelt de Verenigde Arabische Emiraten voor dat Expo 2020 Dubai plaatsvindt van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022.

We maken het onze hoogste prioriteit om u op de hoogte te houden. Houd er alstublieft rekening mee dat de omstandigheden waarin we ons bevinden elke dag veranderen.
Voor vragen over dit rapport of bijkomende vragen, gelieve ons te contacteren op expo2020dubai@economie.fgov.be

Bedankt voor je geduld. Zorg voor elkaar.

Vriendelijke groeten,
BelExpo