Sustainability and plants

Een interview met Michael De Decker

Het verhaal van twee ondernemers met een gedeelde visie om tuinbouw en landbouw overal en voor iedereen weer natuurlijk en veilig te maken