Content Officer

BelExpo werft aan

Content Officer

We zijn op zoek naar een Japans-kundige inhoudelijk medewerker die vlot Japans spreekt en schrijft!

Onze nieuwe collega zal ook inhoudelijk werken op de uitwerking van de Belgische deelname aan de volgende wereldtentoonstelling, Expo 2025 Osaka.

 

Ontdek hieronder alle facetten van de job en solliciteer ten laatste op 8 maart 2023 (de volledige vacaturehier beschikbaar)

 

 

Wie hebben we nodig?

Een nieuwe collega die vlot Japans spreekt en schrijft en inhoudelijk werkt op de uitwerking van de Belgische deelname aan de volgende wereldtentoonstelling, Expo 2025 Osaka. Iemand die graag projecten van a tot z in goede banen leidt, vlot contacten legt en onderhoudt, die goed kan structureren en opvolgen.

INHOUD VAN DE FUNCTIE

 • Je bent verantwoordelijk voor de administratieve organisatie van het Beheerscomité van BelExpo. Hiervoor maak je, in samenspraak met de Commissaris-generaal (die de leiding heeft over BelExpo), de agenda, de presentatie, de bijhorende documenten en het verslag op. Je overlegt met de voorzitter en de beleidscel van de bevoegde minister over de te behandelen punten en giet alle afspraken in een handige overzichtstabel.
   
 • Je bent verantwoordelijke voor de administratieve organisatie van het Technisch comité voor Expo 2025 Osaka, en voor eventuele Technische comités van tussentijds expo’s. Hiervoor maak je de agenda, de presentatie, de bijhorende documenten en het verslag op. Je overlegt met de Commissaris-generaal en de adjunct Commissaris-generaal over de te behandelen punten en zorgt voor de opvolging van de afspraken.
   
 • Je werkt inhoudelijk op de dossiers die besproken en behandeld worden op de vergaderingen van het Technisch comité voor Expo 2025 Osaka: in het bijzonder de dossiers rond de geplande tentoonstelling in het Belgisch paviljoen en de scenografie daarvoor horen tot jouw takenpakket. Je doet hiervoor opzoekingen in allerlei domeinen, maakt analyses, voorstellen en presentaties klaar en volgt nadien de uitwerking op van de beslissingen daaromtrent.
   
 • Je staat in verbinding met externe partijen zoals de studiediensten, beleidscellen en communicatiediensten van andere federale of regionale overheidsdiensten.
   
 • Je bent verantwoordelijk voor de partnerwerking van BelExpo, dit wil zeggen de sponsoring en reacties van geïnteresseerde bedrijven en organisaties en werkt hierrond een strategie uit.
   
 • Je monitort het aandeel sponsoring en deelname van Belgische bedrijven in de verschillende overheidsopdrachten voor de bouw en de scenografie van het Belgisch paviljoen en rapporteert op regelmatige basis.
   
 • Je zorgt voor de opmaak en vertaling van documenten naar het Japans en het Nederlands voor BelExpo en onderhoudt mondelinge en schriftelijke contacten met de organisatoren van Expo 202 Osaka en de lokale partners en bedrijven in het Japans.
   
 • Je werkt mee aan de algemene coördinatie van de dienst (vergaderingen met onze partners bijwonen, dossiers opvolgen …).
   
 • Je helpt evenementen (persconferenties, bedrijfspresentaties, 'Belgium National Day' in het paviljoen …) organiseren.

   

PROFIEL

Competenties

 • Je spreekt, leest en schrijft vlot Japans (Hiragana, Katakana en Kanji) en Engels. Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands of het Frans.
   
 • Je bent nauwgezet, autonoom en diplomatisch.
   
 • Je haalde een diploma Japanologie of beschikt over gelijkwaardige ervaring (je hebt aantoonbare grondige kennis van de Japanse taal, cultuur en gebruiken).
   
 • Je hebt teamspirit.
   
 • Je onderhoudt goede relaties met onze externe partners.

Troeven

 • Je hebt kennis van de Belgische institutionele wereld
   
 • Degelijke kennis van een andere landstaal.
   
 • Een grondige kennis van het Engels.
   
 • Je hebt een opleiding gevolgd in of je beschikt over aantoonbare ervaring met projectbeheer.
   
 • Je hebt ervaring met economische dossiers.
   
 • Je hebt kennis van internationale organisaties, (Wereld)tentoonstellingen en projecten.
   
 • Je beschikt over een werkervaring in Japan.

Opleidingsniveau

 • Minimaal hoger onderwijs van het korte type

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

1. Vereist diploma vereist op de uiterste datum van inschrijving:
 

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Diploma van een 2e cyclus (bv. licentiaat, master) afgeleverd door een Belgische hogeschool of universiteit na minstens 4 jaar studie in een opleiding vertaler, tolk, taalkunde of filologie, meertalige communicatie of mediacommunicatie
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

of

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.
   

2. Om je kandidaat te stellen: bezorg ons vóór de uiterste inschrijvingsdatum een zo volledig mogelijk cv en een motivatiebrief om je vaardigheden, kennis en ervaring te illustreren.

 

 

SELECTIEPROCEDURE

Stap 1: Screening CV’s en motivatiebrief

Enkel kandidaturen gekoppeld aan het gevraagde diploma komen voor stap 2 in aanmerking.
Er wordt een selectie gemaakt van maximaal 8 kandidaten voor de volgende fase, op basis van het gemotiveerd dossier.

De eerste stap staat gepland rond half maart.

Stap 2: Gesprek (1 uur) + praktische case (1 uur)

In het gesprek wordt nagegaan of je technische vaardigheden en je gedragscompetenties aan de functie-eisen voldoen. Er wordt ook gepeild naar je motivatie, je interesses en je voeling met het vakgebied.

Vóór de mondelinge proef moet je een case analyseren. Je krijgt de nodige tijd om die case voor te bereiden. Het is een van de topics die tijdens het gesprek worden aangekaart.

Je gemotiveerd dossier fungeert als bijkomende bron van informatie tijdens het gesprek.

Die proef staat gepland rond de week van 27 maart 2023.

EN NA DE SELECTIEPROCEDURE?

Werd jij gekozen?

De lijst met geselecteerde kandidaten zal bestaan uit de sollicitanten die het best aan de functiebeschrijving en het competentieprofiel beantwoorden.

Feedback

Na ontvangst van je resultaat voor een selectieproef, kan je binnen 2 maanden schriftelijke feedback opvragen via het adres expo2025osaka@economie.fgov.be .